Inget personligt betalningsansvar

Lånet förfaller normalt efter fyra månader. Du har då ofta möjlighet att förlänga ditt lån om du inte kan lösa det. kartotek
Då betalar du den upplupna räntan och en ny expeditionsavgift, och det blir ett nytt lån i fyra månader till.

Ibland kan det vara så att du inte vill ha tillbaka varan du lämnade in. Skulle du välja att inte lösa ditt lån säljs panten på auktion till högstbjudande två månader efter förfallodagen. Om det blir ett överskott efter att lånet är löst och avgifter för auktionering är dragna tillfaller det dig. Skulle det bli ett underskott står Pantbanken för det; du blir aldrig personligt betalningsansvarig!

Vad händer om jag inte löser mitt lån?
Startsida | Vanliga frågor | Pantbanker | Om föreningen | Visste du...? | Kontakta oss
® Copyright 2008-2017 Välkommen Webbutveckling AB