Svenska pantbanks­föreningen

Pantbanksverksamhet får bara drivas efter tillstånd från länsstyrelsen. Det är lika strikt reglerat som andra bankrörelser. Alla pantbanker ska verka i enlighet med Pantbankslagen. Svenska Pantbanksföreningen bildades 1950. Syftet med föreningen är att verka för en sund utveckling av branschen.

Hitta din närmaste pantbank

Använd vår söktjänst för att hitta ditt närmaste pantbankskontor, eller sök bland våra upplagda medlemmars 74 pantbankskontor och 14 pantbanksföretag. Här finns även snabblänkar till deras webbplatser och pantauktioner.

Hitta pantbank

Låna av dig själv

Fler och fler upptäcker hur enkelt det är att låna i pantbank. Om det är "mycket månad kvar i slutet på lönen" är ett besök på Pantbanken den perfekta lösningen. Istället för att krångla till det med en vanlig bank lånar du enkelt av dig själv i Pantbanken.

Pantbanksauktioner

C:a 15% av det som belånas hämtas inte tillbaka. Förfallna panter säljs enligt lag på auktion. Nu hittar du information om när, var och hur auktionerna hålls intill varje pantbanks uppgifter. Ta chansen och ropa in vackra och ovanliga saker till bra priser!

Välgörenhetsauktion

Vid föreningens årsmöte hålls varje år en välgörenhetsauktion. Deltagande företag skänker varor som säljs till högstbjudande. I år skickades drygt 80.000 kr till föreningen för gatubarn i Nepal. Du kan läsa mer om deras arbete på www.gatubarnnepal.net.

Vanliga frågor

Ibland har man "mycket månad kvar i slutet på lönen", och då är ett besök på Pantbanken en bra lösning. Du lånar ju av dig själv! Här nedan reder vi ut de vanligaste frågorna om hur det går till:

Det tar bara några minuter

Istället för att sätta dig själv som säkerhet i en vanlig bank sätter du något eller några av dina pengavärdeföremål som säkerhet.

Utifrån föremålets värde bestäms den summa du kan låna. Du får beloppet via Swish, insatt på konto, eller mindre belopp i kontanter direkt i handen; det tar sällan mer än ett par minuter att låna.

Du lämnar ditt föremål i säkert förvar hos oss och det kan bara lösas ut av dig mot den pantsedel du får. Detta blir en affär mellan dig och oss - vi har tystnadsplikt som vilken bank som helst!

Till skillnad från den traditionella banken gör vi ingen kreditprövning av dig. Förutsättningen är att du har fyllt 18 år och visar en giltig fotolegitimation. I vissa fall krävs butikskvitto.

Fyllt 18 år och är ägare till föremålet

Till skillnad från den traditionella banken gör vi ingen kreditprövning av dig; du lånar ju av dig själv!

Förutsättningen är att du har fyllt 18 år och visar en giltig fotolegitimation. Du måste även kunna styrka att du äger föremålet du vill pantsätta i vissa fall.

Nästan allt med ett andrahandsvärde

Pantbanken utgår enbart från varans andrahandsvärde när belåningsvärdet sätts.

Vanliga panter är guldsmycken, matsilver, klockor, musikinstrument, hemelektronik, konst och antikviteter. Ett stabilt andrahandsvärde skall finnas, så utöver dessa finns naturligtvis en mängd värdesaker som går att belåna. För vissa varor krävs även att kvitto och intyg uppvisas.

Det kan variera mellan olika pantbanker vad man belånar. Så kontakta gärna närmaste pantbank för att vara säker. Klicka på kartan till vänster på det län du bor i så får du en förteckning av de pantbanker som finns nära dig.

Oftast 4 månader, med möjlighet till förlängning

Lånet löper normalt på fyra månader, men du får naturligtvis lösa det tidigare.

Om du inte har möjlighet att lösa ditt lån på förfallodagen kan du oftast förlänga det genom att betala av upplupna kostnader och en ny expeditionsavgift. Då blir det ett helt nytt lån på fyra månader till.

Efter förfallodagen är det en respittid på ytterligare två månader innan pantbanken har rätt att auktionera din pant.

Från några tior och uppåt

Olika pantbanker har olika räntor och avgifter. Så det lönar sig alltid att jämföra mellan olika pantbanker vilken ränta de erbjuder. Utöver räntan tillkommer en expeditionsavgift per lån, vanligtvis ca 50 kr.

Ett räkneexempel med räntan 3,5% av lånebeloppet per månad (42 % per år):

Om du lånar 300 kr kostar lånet 10,50 kr i ränta per månad.
Om du lånar 500 kr kostar lånet 17,50 kr i ränta per månad.
Om du lånar 1.000 kr kostar lånet 35 kr i ränta per månad.
Om du lånar 5.000 kr kostar lånet 175 kr i ränta per månad.

Räntan betalas när du löser eller förlänger ditt lån; inte varje månad.

Inget personligt betalningsansvar

Lånet förfaller normalt efter fyra månader. Du har då ofta möjlighet att förlänga ditt lån om du inte kan lösa det. Då betalar du den upplupna räntan och en ny expeditionsavgift, och det blir ett nytt lån i fyra månader till.

Ibland kan det vara så att du inte vill ha tillbaka varan du lämnade in. Skulle du välja att inte lösa ditt lån säljs panten på auktion till högstbjudande tidigast två månader efter förfallodagen. Skulle det av nån anledning bli ett underskott står Pantbanken för det; du blir aldrig personligt betalningsansvarig! Om det blir ett överskott efter att lånet är löst och avgifter för auktionering är dragna tillfaller det dig - du kan alltså få mer pengar! Räntan som betalas vid auktioneringen är dessutom avdragsgill i din deklaration.

Svenska Pantbanksföreningens historia

År 1949 fastställdes en ny lag om pantlånerörelse inom landet. Enligt den nya lagen kom det an på Länsstyrelsen i vederbörande län att bevilja tillstånd till utövande av pantlånerörelse, att fastställa låneavgifter och att meddela andra erforderliga bestämmelser med avseende på rörelsen. Med detta framstod tydligt att ett samarbete mellan de olika låneföretagen var nödvändigt för att skapa någorlunda likartade bestämmelser om låneavgifter och dylikt.

År 1950 bildades därför en riksförening som fick namnet Sveriges Varubelånares Riksförbund, och som senare namnändrades till Svenska Pantbanksföreningen. Syftet med föreningen är att verka för en sund utveckling av branschen.

År 1993 beslöts att en utredning och översyn av dåvarande pantlag skulle göras, där tyngdpunkten skulle ligga på en sund pantbanksverksamhet. Varje företag skulle självt få sätta sina egna låneavgifter och ett förstärkt försäkringsskydd föreslogs. Vidare föreslogs att verksamheten måste drivas som aktiebolag. Utredningen utmynnade i den nya pantbankslagen som utfärdades år 1995, som branschen idag tillsammans med Länsstyrelsens direktiv arbetar under.

Per sista december 2022 bestod Svenska Pantbanksföreningen av 19 företag med 71 kontor. Dessa är fördelade på 55 kontor i Sverige, 15 kontor i Finland och ett i Norge.


Svenska Pantbanksföreningens styrelse

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar vid föreningens årsmöte varje år.

Visste du det här?

250 000 st

Varje år går 250.000 svenskar till en pantbank och förvandlar tillfälligt sina värdeföremål till kontanter.

2 miljarder kr

2022 lånade vi ut två miljarder kronor.

6.000 kr

Genomsnittlånet var ca 6.000 kr.

21 st

Det finns 21 pantbanksföretag i Sverige med 61 kontor.

15 %

15% av låntagarna väljer att inte hämta tillbaka sin pant. Då säljs varan till högstbjudande på auktion.


Dessutom...

Den vanligaste panten är guldsmycken, men andra vanliga panter är matsilver, klockor, musikinstrument och antikviteter.

Till skillnad från de traditionella bankerna är varan den enda säkerheten för lånet hos pantbanken. Pantbanken tar ingen kreditupplysning och ställer inga onödiga frågor.

Om en låntagare väljer att inte hämta tillbaka sin pant så säljs den på auktion - om den säljs för ett högre belopp än skulden och kostnaderna för auktioneringen går överskottet tillbaka till låntagaren.

Om den säljs för ett lägre belopp står pantbanken för förlusten. Låntagaren blir aldrig personligt betalningsansvarig. Man riskerar aldrig att hamna i en skuldfälla, få betalningsanmärkning eller hamna i konkurs.

Du får göra avdrag på din deklaration för all ränta du betalar för dina lån hos en pantbank. Precis som det funkar med vanliga lån hos den vanliga banken.